indico
 
user login 


NV-områdets lärarkonferens
07 May 2019 de Geersalen
Home  
 
 

(English below)

Välkommen till Naturvetenskapliga områdets lärarkonferens. Den kommer att äga rum i de Geer-salen (Geohusets Y-del) och kommer att bestå av inbjudna föredrag och presentationer av lärare.

För att anmäla dig till konferensen, klicka på 'Application' i vänstermenyn. Sista anmälningsdag är den 18 april.

Konferensen blir mer spännande om du som har något spännande berättar om din undervisning, så skicka gärna in ett abstract genom att klicka på 'Submit a new abstract' i vänstermenyn. För att skicka in ett abstract behöver du skapa ett konto i konferens-systemet (går snabbt). Sista dag att skicka in ett abstract är den 18 april.

Vi bjuder på lunch och ett avslutande mingel. Konferensen är kostnadsfri.

Lärarkonferensen anordnas av Naturvetenskapliga området av en konferensgrupp bestående av Joakim Edsjö, Linn Glasser Skog, Lotta Jons, Kerstin Pettersson och Jessica Slove Davidsson.

Om du har frågor, hör av dig till Joakim Edsjö.


Welcome to the teachers' conference of the Faculty of Science. It will take place in de Geer-salen (the Y part of the Geo house) and will consist of invited talks and presentations by teachers.

To apply to the conference, click 'Application' in the menu to the left. Deadline for application is April 18.

The conference will be more exciting if you that have something exciting to tell us submit an abstract by clicking on 'Submit a new abstract' in the menu to the left. To submit an abstract you need to create an account in the conference system. Deadline for abstract submission is April 18.

Note that the main language of the conference will be Swedish, but it is OK to give a presentation in English. We will try to put English talks together in one session.

We will provide lunch and a small reception at the end of the conference. The conference is free of charge.

The teachers' conference is organized by a conference group at the Faculty of Science consisting of Joakim Edsjö, Linn Glasser Skog, Lotta Jons, Kerstin Pettersson and Jessica Slove Davidsson.

If you have any questions, please contact Joakim Edsjö.


Dates: 07 May 2019 (08:00-17:00)
Location: de Geersalen
Geohuset (Y-huset)
Room: de Geersalen
Material: pictures

Nordita  | Last modified 18 April 2019 13:46  |  HELP