indico  First event Previous event GUK     | view:  |  manage export to personal scheduler printable view (w/o menus and icons) create PDF  | 
user login 

 

conference "GUK"
  Monday 20 March 2017
from 09:00 to 11:00
at A4:1003
 

Monday 20 March 2017 toptop
09:00  Val av sekreterare och justeringsperson (01')
09:01  Fastställande av föregåendes mötesprotokoll (01') (files Slides pdf  )
09:05  Anmälningar och information från studierektorer, studievägledare med flera (15')
09:20  Rapport om SI (10') Wikberg Emma
09:30  Kursplan för ny kurs "Forskarseminarium" (10') (files Slides pdf  ) Åsa Larson (Stockholms Universitet)
09:40  Schemaläggning för kurser på avancerad nivå (10') (files Slides ppt  ) Åsa Larson (Stockholms Universitet)
09:50  Ny kursbok för "Atom och molekylfysik" (10') Åsa Larson (Stockholms Universitet)
10:00  Rapport från arbetsgruppen om Atom och Mol laborationer (10') Tony Hansson (SU Fysikum)

Nordita  | Last modified 20 March 2017 08:40  |  HELP