indico  First event Previous event GUK Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler printable view (w/o menus and icons) create PDF  | 
user login 

 

conference "GUK"
  Monday 06 February 2017
from 09:00 to 18:00
at A4:1003
 

Monday 06 February 2017 toptop
09:00  Val av sekreterare och justeringsperson (01')
09:01  Fastställande av föregåendes mötesprotokoll (01') (files document pdf  )
09:05  Anmälningar och information från studierektorer, studievägledare med flera (15')
09:20  Nya utbildningsplaner för masterprogrammen med tillhörande examensbeskrivningar och målmatriser (40') (files document  ) Irena, Eva, Eddy, Christophe
10:00  Kursplaner för självständiga arbeten (20')
10:20  Återstående kursplaner för sjukhusfysik (20') (files document  ) Irena

BildSystemAnalys FK7064
Stralskyddslara FK8030
Stralningsbioligi FK7065

10:40  Återstående kursplaner för avancerade kurser (15') (files document  ) Åsa

Acceleratorfysik FK7055
Kvantfaltteori FK8027

10:55  Detektorfysik (10') Christophe & Henning
11:05  Rapport från studiebesök på NTU i Singapore (15') Åsa
11:20  Forskargrenen (15') Åsa
11:35  Undersökning studenternas resultat på första tentan (15') (files document pdf;   files pictures  ) Henning
11:50  Ombyggnad av biblioteket (10') (files document pdf  ) Åsa

Nordita  | Last modified 06 February 2017 11:09  |  HELP