indico  First event Previous event GUK Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler printable view (w/o menus and icons) create PDF  | 
user login 

 

conference "GUK"
  Wednesday 07 December 2016
from 09:00 to 11:00
 

Wednesday 07 December 2016 toptop
09:00  Val av sekreterare och justeringsperson (05')
09:05  Fastställande av föregåendes mötesprotokoll (05') (files Minutes pdf  )
09:10  Anmälningar och information från studierektorer, studievägledare med flera (20')
09:30  Tillsättning av arbetsgrupp för att utreda nytt klickarsystem (10') Sören Holst (SU Fysikum)
09:40  Förslag för att förbättra upplägget för kandidatarbeten som ofta redovisas på hösten när masterprogrammen startar (10') Fredrik Hellberg (SU Fysikum)
09:50  Nya kursplaner för 22 avancerade kurser (1h00') Åsa Larson (Stockholms Universitet)

http://www.fysik.su.se/~clement/tmp/GUK/20161207/

10:50  Övriga frågor (05')

Nordita  | Last modified 07 December 2016 08:33  |  HELP