indico  First event Previous event GUK Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler printable view (w/o menus and icons) create PDF  | 
user login 

 

conference "GUK"
  Thursday 27 October 2016
from 09:00 to 11:00
 

Thursday 27 October 2016 toptop
09:00  Val av sekreterare och justeringsperson (05')
09:05  Fastställande av föregåendes mötesprotokoll (05')
09:10  Anmälningar och information från studierektorer, studievägledare med flera (15')
09:25  Information om kurslitteratur (Åsa/Tony/Henning) (10')

(Sten) Information om kursböcker för Kurs FK4027, (VT17) Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat.
Diskussion om kursboken för delen “Modern fysik samt Strålning och energi”:
* Young & Freedman, University Physics with Modern physics, 14th Edition (samma som på FK3014 fram till läsåret 15/16).

De andra kursböckerna för andra kursdelar bestämms av MISU och astronomi:
* Klimat och väder:
- Kompendium: Harald Lejenäs: Meteorologi, En introduktion till de meteorologiska skeenden i lufthavet,
självkostnadspris från MISU
- Clas Bernes, En ännu varmare värld, Naturvårdverket. Det exemplar vi har för granskning är den senaste upplagan från 2007.

* Astronomi och kosmologi:
- Comins, N. F. & Kaufmann, W. J. III, Discovering the Universe, 10:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, New York. (samma som på FKU200)

09:35  Arbete med kurser på masternivå (Åsa/Henning) (10')
09:45  Ny policy dokument för laborationsrapporter (Åsa/Henning) (10') (files Paper pdf  )
09:55  Övriga frågor (05')

Nordita  | Last modified 27 October 2016 08:59  |  HELP