indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Kvantmekanik med blotta ögat.
  Fysikum Public Lectures

Thursday 14 April 2016
from 18:15 to 19:15
at Kleinsalen
Speaker : Andreas Rydh (Stockholms universitet)
Abstract : På atomnivå uppför sig materia inte som vi är vana vid. Små partiklar kan tunnla och bete sig som vågor, deras spinn kan teleporteras. Detta beskrivs av kvantmekaniken. Men även i vardagen kan vi se den moderna fysikens egenskaper. Varför är guld gult? Vad är magnetism? Ett inte lika vanligt fenomen är supraledning, där märkliga, kvantmekaniska effekter uppträder i stor skala och möjliggör levitation, strömmar som flyter utan motstånd och starka magneter.

Nordita  | Last modified 22 February 2016 13:55  |  HELP