indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Antimateria
  Fysikum Public Lectures

Thursday 17 March 2016
from 18:15 to 19:15
at Kleinsalen
Speaker : Svante Jonsell (Stockholms universitet)
Abstract : Atomer av antimateria har nyligen skapats och fångats i en atomfälla vid ALPHA experimentet vid det europeiska fysiklaboratoriet CERN. Vad är egentligen antimaterien och hur går det till att bygga ihop atomer av den? Vad vill forskarna använda de infångade atomerna till? Har antimaterien praktisk nytta eller är den rentav farlig?

Nordita  | Last modified 22 February 2016 13:53  |  HELP