indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Framtidens hållbara energilösningar
  Fysikum Public Lectures

Thursday 18 February 2016
from 18:15 to 19:15
at Kleinsalen
Speaker : Anders Nilsson (Stockholms universitet )
Abstract : Vi har i det framtida samhället stora utmaningar att finna lösningar till att producera bränslen för transport sektorn. En möjlighet är att producera våra framtida bränslen ifrån solljus, vatten och koldioxid samt att använda dessa bränslen i en bränslecell som genererar elektricitet. Det är en vision som efterliknar naturen att skapa och lagra energi genom kemiska bindningar. De viktiga processerna sker genom kemiska energiomvandlingar på gränsytor med hjälp av en katalysator. Här kommer jag belysa vår forskning inom kemisk fysik med användning av röntgenstrålning för att ge en grundläggande förståelse av vad som sker vid gränsytorna i konstgjord fotosyntes och bränsleceller.

Nordita  | Last modified 01 February 2016 13:21  |  HELP