indico  First event Previous event Öppna föreläsningar på Albanova Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Enzymdesign för ett hållbart samhälle – ”Science eller Fiction”?
  Öppna föreläsningar på Albanova

Tuesday 15 December 2015
from 18:00 to 19:00
at FR4
Speaker : Per Olof Syrén (KTH, Stockholm)
Abstract : Enzymer är naturliga proteiner och kraftfulla biokatalysatorer av yttersta vikt för allt liv. Vidare spelar enzymer en central roll i vår strävan att ersätta traditionella petrokemiska processer med förnybara och ”milda” biotekniska metoder för att uppnå ett hållbart samhälle. I denna föreläsning kommer jag att visa hur vi med bioteknik idag kan upptäcka helt nya enzymer från en rad mikroorganismer samt ”rita om” enzymer i datorn för att anpassa dessa fascinerande makromolekyler till våra behov i förnybar framställning av värdefulla läkemedel och helt nya biomaterial. Upptäckten av nya enzymer som katalyserar hitintills okända reaktioner i kombination med enzymdesign är pivotalt för att anpassa biotekniska system till industriella kemiska processer, vilket har revolutionerat hela kemi- och läkemedelsindustrin. Redesignade enzymer används idag i storskalig produktion av kemikalier i multitonskala av bland annat Pfizer, BASF och DSM. Den goda tillgången på förnybar skogsråvara utgör en unik möjlighet för Sverige att bli en ledande nation inom bioteknisk syntes av biokemikalier från skogen.

Nordita  | Last modified 09 December 2015 10:58  |  HELP