indico  First event Previous event Öppna föreläsningar på Albanova Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Med periferin i fokus
  Öppna föreläsningar på Albanova

Thursday 19 November 2015
from 18:00 to 19:00
at FR4
Speaker : Linda Lundström (KTH, Stockholm)
Abstract : Synen är det viktigaste sinnet för de flesta människor och det ses oftast som självklart att få en bra optisk korrektion, t.ex. i form av glasögon. Däremot är det relativt okänt hur de optiska felen i det perifera synfältet påverkar vårt seende. Detta föredrag handlar om perifer korrektion för närsynthet och för makuladegeneration (förändringar i gula fläcken som försämrar det centrala seendet).

Nordita  | Last modified 16 November 2015 08:12  |  HELP