indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Ljus - från himlafenomen till användbart verktyg med dubbelnatur
  Fysikum Public Lectures

Thursday 12 November 2015
from 18:15 to 19:15
at Kleinsalen
Speaker : Eva Lindroth (Stockholm universitet)
Abstract : Det tog mänskligheten sekler att komma underfund med vad ljus är. En ström av partiklar tänkte man först. Sedan vann idén att det är en vågrörelse och till sist fick vi acceptera att det är såväl en partikel som en våg. Förståelsen av hur ljus uppstår gjorde det möjligt att se in i atomens innersta och med allt djupare insikter om ljusets egenskaper kom lasern. Idag är den ett ovärderligt verktyg inom teknik och forskning, i sjukvården och i vår vardag. Nu vinner ljuset ny terräng när elektronik blir fotonik.

Nordita  | Last modified 15 September 2015 10:01  |  HELP