indico  First event Previous event Öppna föreläsningar på Albanova Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Bilder av exoplaneter
  Öppna föreläsningar på Albanova

Wednesday 10 December 2014
from 18:00 to 19:00
at Oskar Klein Auditoriumsalen
Speaker : Markus Janson (Stockholm University, Department of Astronomy)
Abstract : De flesta planeter kring andra stjärnor än solen (s.k. exoplaneter) som hittills känner till har inte kunna avbildas direkt, utan har upptäckts med olika indirekta metoder. En snabb teknisk utveckling har dock lett till att direkt avbildning spelar en allt större roll i upptäckter av exoplaneter, vilket gör att vi för första gången kan börja studera deras atmosfärer. Detta har betydelse för den framtida utvecklingen av forskning kring exoplaneter, som i förlängningen siktar mot att kunna studera jordlika planeter, för att bland annat utröna om det finns liv utanför vårt solsystem.

Nordita  | Last modified 09 December 2014 13:26  |  HELP