indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Kvantmekanik med blotta ögat.
  Fysikum Public Lectures

Thursday 16 April 2015
from 18:15 to 19:15
at Kleinsalen
Speaker : Andreas Rydh , universitetslektor (Fysikum, Stockholms universitet)
Abstract :

På atomnivå uppför sig materia inte som vi är vana vid. Små partiklar kan tunnla och bete sig som vågor, deras spinn kan teleporteras.

Detta beskrivs av kvantmekaniken.

Men även i vardagen kan vi se den moderna fysikens egenskaper. Varför är guld gult? Vad är magnetism?

Ett inte lika vanligt fenomen är supraledning, där märkliga, kvantmekaniska effekter uppträder i stor skala och möjliggör levitation, strömmar som flyter utan motstånd och starka magneter.


Nordita  | Last modified 25 April 2015 18:46  |  HELP