indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

ATLAS-experimentet vid CERN - vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum?
  Fysikum Public Lectures

Thursday 29 January 2015
from 18:15 to 19:15
at Kleinsalen
Speaker : Sara Strandberg, universitetslektor (Fysikum, Stockholms universitet.)
Abstract : Den stora partikelacceleratorn LHC vid CERN levererade sitt första banbrytande resultat i och med upptäckten av Higgspartikeln i juli 2012. I nästan två år har acceleratorn nu genomgått en uppgradering för att fördubbla kollisionsenergin, och startade upp igen vid ny rekordenergi i maj 2015. Men vad är det egentligen CERN:s partikelfysiker hoppas finna i dessa nya högenergetiska kollisioner? Hur kan mänsklighetens största och mest avancerade vetenskapliga instrument föra oss närmare svaret på frågan om vad vårt universum består av hur det fungerar?

Nordita  | Last modified 24 August 2015 10:20  |  HELP