indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Solens många ansikten
  Fysikum Public Lectures

Tuesday 16 December 2014
from 18:15 to 19:15
at Kleinsalen
Speaker : -- Dan Kiselman, universitetslektor (Institutionen för astronomi, Stockholms universitet)
Abstract : Strålningen från solen förser oss med ljus och värme. Men den innehåller också information. Om vi kan tolka ljuset kan vi lära oss hur solen - och därmed även andra stjärnor - fungerar. Vi tittar på exempel från det svenska solteleskopet på La Palma och olika rymdobservatorier och häpnar över hur olika solen kan te sig beroende på vilket ljus man väljer att observera.

Nordita  | Last modified 13 October 2014 12:48  |  HELP