indico  First event Previous event Öppna föreläsningar på Albanova Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Från sanatorium till Nobelkommitté - C.W. Oseen och moderniseringen av fysiken i Sverige
  Öppna föreläsningar på Albanova

Friday 10 October 2014
from 11:30 to 12:00
at Oskar Klein salen
Speaker : Karl Grandin (KVA)
Abstract : I stället för att låta fysiken definiera mitt ämne har jag valt att följa en historisk fysiker, C.W. Oseen, som var professor i mekanik och matematisk fysik i Uppsala från 1909. Numera är han kanske mest känd som mannen som löste problemet med ett Nobelpris till Albert Einstein. Han var verksam i en brytningstid för fysiken som han hade att förhålla sig till som fysiker själv, men också som mångårig ledamot av Nobelkommittén i fysik. Hans områden spände från matematik, hydrodynamik till flytande kristaller. Han var även med och grundade svenska fysikersamfundet och var även en icke oäven konstnär. Han är helt enkelt en mycket intressant människa och exponent för fysiken under första halvan av 1900-talet.

Nordita  | Last modified 06 October 2014 08:44  |  HELP