indico  First event Previous event Öppna föreläsningar på Albanova Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Einstein och tankeexperimenten – om värdet av att föreställa sig det omöjliga
  Öppna föreläsningar på Albanova

Thursday 09 October 2014
from 18:00 to 19:00
at Klein, FR4
Speaker : Sören Holst (Stockholms Universitet)
Abstract : Tankeexperiment intar en central plats i Einsteins sätt att resonera. Som när han frågar sig hur det skulle vara att färdas tillsammans med en ljuspuls, eller när han försöker kullkasta kvantfysiken med hjälp av intrikata uppställningar. Dessa och liknande tankeexperiment tänjer rejält på gränserna för vad som faktiskt är möjligt. Hur kommer det sig att man inom fysiken kan få ut så mycket av att föreställa sig det omöjliga?

Nordita  | Last modified 06 October 2014 08:35  |  HELP