indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Är vi ensamma? Om jakten på intelligent liv i rymden.
  Fysikum Public Lectures

Tuesday 11 March 2014
from 18:15 to 19:15
at Oskar Klein Auditorium
Speaker : Erik Zackrisson (Institutionen för astronomi)
Abstract : I över femtio års tid har astronomer spanat efter signaler från utomjordiska civilisationer, men hittills utan framgång. Betyder tystnaden att vi är ensamma i Vintergatan, eller bara att vi söker på fel sätt? Föredraget handlar om det naturvetenskapliga sökandet efter intelligent liv i rymden. Här presenteras även preliminära resultat från det första svenska projektet av detta slag.

Nordita  | Last modified 12 February 2014 12:10  |  HELP