indico  First event Previous event Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

ATLAS-experimentet vid CERN - vad kan en miljard protonkollisioner lära oss om universum?
  Fysikum Public Lectures

Tuesday 11 February 2014
from 18:15 to 19:15
at Oskar Klein Auditorium
Speaker : Sara Strandberg (Fysikum)
Abstract : Förra sommaren rapporterade forskarna vid CERN-laboratoriet att de hittat den länge eftersökta Higgspartikeln. Upptäckten var en av de största i vetenskapens historia och bekräftar den rådande teorin om universum. Men har LHC:s protonkollisioner och upptäckten av Higgspartikeln också hjälpt partikelfysikerna framåt i sin jakt på den mörka materian?

Nordita  | Last modified 12 February 2014 12:10  |  HELP