indico    Fysikum Public Lectures Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Om universums mörka sida
  Fysikum Public Lectures

Tuesday 21 January 2014
from 18:15 to 19:15
at Svedbergsalen/FD5
Speaker : Rahman Amanullah (Fysikum)
Abstract : Vår syn på universum har ändrats drastiskt de senaste decennierna och vi vet nu att vanlig materia endast utgör några procent av universums totala energiinnehåll. Det senaste tillskottet till vår världsbild är upptäckten att universums expansionstakt accelererar vilket belönades med Nobelpriset i fysik 2011. Även om existerande teori för universums dynamik enkelt kan utvidgas till att även beskriva detta fenomen är det oklart vad denna utvidgning betyder. Är det en ny, oupptäckt, kraft som driver accelerationen eller är det vi observerar snarare ett tecken på att vår förståelse av gravitation och rum-tid är ofullständig?

Nordita  | Last modified 21 January 2014 11:20  |  HELP