indico  First event Previous event Nuclear Physics seminars Next event Last event   | view:  |  manage export to personal scheduler  | 
user login 

 

Strålningsfysik med tillämpningar inom medicin
  Nuclear Physics seminars

Tuesday 23 November 2010
from 16:00 to 17:00
at FA32
Speaker : Docent Irena Gudowska (Fysikum, Stockholms universitet)
Abstract : ST-klubben AlbaNova inbjuder alla anställda till ett populärvetenskapligt föredrag om forskning med anknytning till verksamheten vid AlbaNova. Irena Gudowska är forskare och lärare i avdelningen för medicinsk strålningsfysik som till hör Fysikuim men är lokaliserad till Karolinska institutet. Fika erbjuds före seminariet

Nordita  | Last modified 15 November 2010 12:24  |  HELP