conference "Information för gymnasieelever om projektarbete på KTH"
  Friday 09 March 2012
from 10:00 to 12:00
at FB54