indico
 
user login 


NV-områdets lärarkonferens
07 May 2019 de Geersalen
Home  
 
 

Välkommen till NV-områdets första lärarkonferens. Den kommer att äga rum i de Geer-salen (Geohusets Y-del) och kommer att bestå av inbjudna föredrag och presentationer av lärare


Dates: 07 May 2019 (08:00-17:00)
Location: de Geersalen
Geohuset (Y-huset)
Room: de Geersalen
Material: pictures

AlbaNova  | Last modified 12 February 2019 13:56  |  HELP